Španielčina

Španielčina je románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 332 miliónov. Po pripočítaní osôb používajúcich španielčinu ako druhý jazyk dosiahneme počet 425 až 435 miliónov ľudí hovoriacich po španielsky, čím sa tento jazyk radí na štvrté miesto za mandarínčinu, angličtinu a hindčinu.

 

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC


je základom systému jednotlivých úrovní obtiažnosti ovládania španielskeho jazyka v jazykovej škole Chantal. Podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti.
V praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňových škál /A1-C2/, ktoré definujú rôzne aktivity zamerané na verbálnu komunikáciu.
 

Základný - elementárny stupeň ovládania jazyka
uroven A1
uroven A2
Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka
uroven B1
uroven B2
Vyšší stupeň - kompetentné ovládanie jazyka

uroven C1

uroven C2

  

Rýchlokurz španielčiny

Pozoruhodný a najmä zaujímavý jazyk. Kto sa ho raz rozhodne naučiť, určite neoľutuje. Je síce ťažké začať, no postupom času sa naozaj dozviete veľa zaujímavých vecí. Pre tých, ktorý sa španielčinu rozhodli naučiť, má jazyková škola Chantal rýchlokurz základných pojmov.

 • poviete HABLO INGÉS ESLOVACO
  čo znamená ,,hovorím po Slovensky" namiesto: Som zo Slovenska
   
 • hovorím iba po slovensky - HABLO SOLAMENTE ESLOVACO
 • zdvorilostné frázy:
  ďakujem mnohokrát - MUCHAS GRACIAS
  nie je začo - DE NADA
  prosím - POR FAVOR
 • otázky:
  čo ste hovorila - QUÉ DIJO USTED ?
  ako prosím? - CÓMO ?
  čo? - QUÉ ?
  čo je? - QUE HAY ?
  čo je to? - QUÉ ES ESO ?
  čo je to tam? - QUÉ ES ESO ALLÍ ?
  čo sa deje? - QUE PASA ?
  čo vás zaujíma? - QUE LE INTERESA A UD ?
  kto ste? - QUIÉN ES UD ?
 • iné časté výrazy:
  to je - ES
  staré - VIEJO
  mladé - JOVEN
  nové - NUEVO
  lacné - BARATO
  drahé - CARO
  volné - LIBRE obsadené - OCUPADO
  skoro - PRONTO
  neskoro - TARDE
  nie - NO
  nič - NADA
  noc - NOCHE