preklady 1.jpg

:: Rozsah ponúkaných služieb

  • Široká škála jazykov(viac ako 30 jazykov)
  • Korektúry rodeným hovorcom(štylistické a gramatické korektúry)
  • Expresné preklady(vďaka medzinárodnej databáze prekladateľov, vieme zabezpečiť preklad do niekoľkých hodín)
  • Preklady so súdnym overením(preklad súdne overí registrovaný tlmočník)


:: Prehľad prekladaných jazykov

- jazyková škola Chantal Vám ponúka preklady z aj do nasledujúcich jazykov
- v prípade záujmu pre Vás zaistíme preklady aj v ďalších jazykoch

 Hotový preklad dodáme na CD, pošleme faxom alebo e-mailom, kuriérom.

 

:: Grafická úprava textov

V našom profesionálnom oddelení zrealizujeme vo Vašej zákazke nielen úpravu textu, ale podľa originálu spracujeme aj fotografie, obrázky, grafy, tabuľky a ďalšiu akékoľvek náročnú grafiku. Urobíme kompletnú predtlačovú prípravu a zaistíme tlač Vašich materiálov.

 

:: Komplexné služby

Spracujeme pre Vás napr. kompletný manuál, vrátane všetkých popisov, obrázkov a príslušnej dokumentácie, zhodný s originálom. Hotový manuál vytlačíme na kvalitných laserových a atramentových tlačiarňach v ľubovoľnom množstve, a to čiernobielo alebo farebne. Tieto výtlačky zviažeme termoväzbou, krúžkovou alebo inou požadovanou väzbou.

Referencie:

Pre Callanovu metódu som sa rozhodla, lebo mam vlastnú skúsenosť s
učenim sa jazyka priamou metódou. Verim, ze jazyk je mŕtvy, ak ho človek
nevie použiť. Callanova metóda je naozaj premyslenou a prepracovanou
metódou, ktorá mi pomáha nielen rozumieť tomu, čo sa hovorí, ale aj to ako
jazyk funguje.

Zuzana Štefanová

Chcela by som pochváliť lektorky (Veroniku, Mišku a Vierku) a zároveň im veľmi pekne poďakovať za milý prístup, ochotu a trpezlivosť pri učení. Na každú hodinu boli perfektne pripravené a vždy ochotné pomôcť a vysvetliť. Školu CHANTAL budem len chváliť a doporučím každému.

Beata Hajduková

Callanovu metódu  som sa rozhodla vyskúšať na základe referencie.
Pripadalo mi to zvláštne učiť sa jazyk bez písania cvičení a memorovania gramatiky.Mala som dojem, že je to až nemožné, ale vyskúšala som. Urobila som dobre.:) Priama metóda výučby búra všetky doteraz zaužívané umelé spôsoby. Učí cudzí jazyk prirodzeným spôsobom, tým ktorým sme sa naučili aj náš materinský.
Samotné hodiny sú pomerne náročné na pozornosť a sústredenie, ale to prináša
svoje ovocie. Doma nie je potrebné venovať tomu až toľký čas, ako pri tradičnom spôsobe (ale učiť sa treba) a ten efekt je až neuveriteľný - zrazu zistíte, že dokážete rozprávať. Určite odporúčam.

RNDr. Demesová

Systém výučby Callanovej metódy bol pre mňa prínosom po stránke aktívnej komunikácie v anglickom jazyku. Prajem tejto jazykovej škole veľa ďalších spokojných študentov.

Jaroslav Rusinko
chantal33.jpg

Sme jazyková škola ktorá Vás naučí rozprávať Anglicky a Nemecky 4x rýchlejšie.

Naše jazykové kurzy sú zamerané na praktickú stránku jazyka - hovorenie a porozumenie, teda na to, čo najviac potrebujete v každodennom živote. Jazyky sa tak učíte rýchlo, jednoducho a prirodzenou cestou.