Preklady

:: Rozsah ponúkaných služieb

  • Široká škála jazykov(viac ako 30 jazykov)
  • Korektúry rodeným hovorcom(štylistické a gramatické korektúry)
  • Expresné preklady(vďaka medzinárodnej databáze prekladateľov, vieme zabezpečiť preklad do niekoľkých hodín)
  • Preklady so súdnym overením(preklad súdne overí registrovaný tlmočník)


:: Prehľad prekladaných jazykov

- jazyková škola Chantal Vám ponúka preklady z aj do nasledujúcich jazykov
- v prípade záujmu pre Vás zaistíme preklady aj v ďalších jazykoch

 

 

ZHčínština
DA dánčina
ET estónčina
FI fínčina
FL flámčina
FR francúzština
EL gréčtina
KA gruzínčina
HE hebrejčina
HI hindčina
NL holandčina
HR chorvátčina
ID indonézština
IS islandčina

LVlotyština
SQ albánčina
EN angličtina
AR arabčina
HY arménčina
BE bieloruština
SQ albánčina
EN angličtina
AR arabčina
HY arménčina
BE bieloruština
BA bosniančina
BG bulharčina
CS čeština

NOnórčina
FA perzština
PL poľština
PT portugalčina
RO rumunčina
RU ruština
SK slovenčina
SL slovinčina
SH srbčina
ES španielčina
SV švédčina
IT taliančina
TH thajčina
TR turečtina

KOkórejčina
LA latinčina
LT litovčina
MO moldavčina
MN mongolčina
DE nemčina
UR urdčina
VI vietnamčina
HU maďarčina
KK kazaština
UK ukrajinčina
MK macedónčina
JA japončina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Výstupné formáty prekladov

Výstupné formáty prekladov Vašu zákazku sme štandardne schopní spracovať a dodať v týchto textových editoroch či grafických programoch:

 

 

·  MS Word  

·  MS Excel  

·  MS PowerPoint

·  Adobe FrameMaker

·  Adobe PageMaker  

·  PDF formát  

·  Corel Draw  

·  Visio  

·  602Suite  

·  Amipro  

·  InterLeaf  

·  MS Project  

·  QuarkXPress  

·  Word Perfect  

·  Lotus WordPro

 

 Hotový preklad dodáme na diskete, pošleme faxom alebo e-mailom, kuriérom, v prípade veľkého objemu dát ochotne odovzdáme na CD nosiči.

 

:: Grafická úprava textov

V našom profesionálnom oddelení zrealizujeme vo Vašej zákazke nielen úpravu textu, ale podľa originálu spracujeme aj fotografie, obrázky, grafy, tabuľky a ďalšiu akékoľvek náročnú grafiku. Urobíme kompletnú predtlačovú prípravu a zaistíme tlač Vašich materiálov.

 

:: Komplexné služby

Spracujeme pre Vás napr. kompletný manuál, vrátane všetkých popisov, obrázkov a príslušnej dokumentácie, zhodný s originálom. Hotový manuál vytlačíme na kvalitných laserových a atramentových tlačiarňach v ľubovoľnom množstve, a to čiernobielo alebo farebne. Tieto výtlačky zviažeme termoväzbou, krúžkovou alebo inou požadovanou väzbou.