Nemčina pre Opatrovateľov

V poslednej dobe čoraz viac a viac ľudí odchádza zo Slovenska za prácou do nemecky hovoriacich krajín ako opatrovateľky alebo opatrovatelia.

Avšak nestačí, ak absolvujú len intenzívne kurzy pre opatrovateľov, mali by sa zamyslieť aj nad tým, že by sa mali aj na takúto veľmi zodpovednú prácu v zahraničí jazykovo pripraviť. Niektorí z nich majú mylné predstavy o tom, že sa bez akýchkoľvek základov naučia cudzí jazyk v zahraničí. Hlavne pre začiatočníka je potrebné, aby sa základy cudzieho jazyka naučil ešte pred tým, než vycestuje do zahraničia. Ako začiatočník pri výučbe jazyka potrebuje stálu konfrontáciu so slovenským jazykom.

 

Názov kurzu:    Kurz NEMECKÉHO JAZYKA pre OPATROVATEĽKY A OPATROVATEĽOV

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

2x/týždeň po 2 vyuč. hodiny (prípadne podľa dohody skupiny)

 

TERMÍNY KURZOV:

- informácie k začiatku kurzov nájdete v NOVINKÁCH, po zvolení mesta, kde by ste mali záujem študovať

 

Cieľ kurzu:

- naučiť sa výber zo základnej gramatiky nemeckého jazyka
- ovládať základnú odbornú terminológiu v oblasti opatrovateľstva v nemeckom jazyku a vedieť ju využívať v praxi

- osvojiť si slovnú zásobu v oblastiach: choroby, ľudské telo, prvá pomoc, varenie, upratovanie, nakupovanie, a pod.
- zvládať základnú komunikáciu s pacientom pri bežných pracovných úkonoch (varenie, upratovanie, pomoc s hygienou)

- zvládať základnú komunikáciu s ošetrujúcim lekárom a príbuznými pacienta

 

Cieľová skupina:
- záujemcom, ktorí plánujú pracovať v nemecky hovoriacich krajinách v oblasti opatrovateľských služieb

 

VÝHODY kurzov v Chantal:

- profesionálni, skúsení lektori

- vysoká kvalita výuky

- rýchlo

- výborná cena ( od 99 EUR)

- vkusne a útulne zariadenú učebnú miestnosť

- flexibilita v prispôsobovaní kurzu potrebám študentov

- po absolvovaní kurzu registrácia do pracovných agentúr

- učebnica Chantalu: Nemčina pre Opatrovateľov

- certifikát o absolvovaní kurzu