FAQ

» Je Callanova metóda vhodná pre začiatočníkov?
Áno, táto metóda je vhodná aj pre začiatočníkov, pretože výučba sa začína od prvej strany prvej knihy. Najprv sa začína tými najjednoduchšími slovami, potom sa priberajú stále nové a nové slová a postupne aj gramatické štruktúry. Učivo sa opakuje dovtedy, kým ho študent bez problémov nezvládne (približne 5 až 6 opakovaní).


» Čím sa Callanova metóda odlišuje od tradičných metód vyučovania?
Callanova metóda je odlišná v mnohých smeroch, ale predovšetkým učí komunikovať v cieľovom jazyku, t. z. používať konverzačnú formu jazyka, nielen tú na "papieri". Najväčší dôraz sa kladie na dve najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie stránky cieľového jazyka - schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť. Callanova metóda vyučuje jazyk prirodzenou cestou, teda spôsobom, akým sme sa všetci v detstve naučili náš rodný jazyk. Už novorodeniatko vníma materinský jazyk, ktorým sa mu matka prihovára, po čase dieťa samo začne tento jazyk používať (imituje slová, ktoré predtým počulo), potom sa učí čítať slová, ktoré počulo, a napokon píše všetky slová, ktoré už počulo a čítalo. Samozrejme, v Callanovej metóde je celý tento proces oveľa kratší, ale princíp zostáva rovnaký.


» Dostávajú študenti veľa domácich úloh?
Nie, v Callanovej metóde nie je veľa domácich úloh. Študenti sa všetko učia na hodine, na ďalšej hodine sa učivo zopakuje a preberajú sa nové veci, preto im na domáce štúdium zostáva minimum učiva. Vďaka systému opakovania Callanova metóda prekonáva najväčšiu prekážku, s ktorou mnohí študenti zápasia - slabú pamäť. Pri štúdiu Callanovou metódou je čas na hodine maximálne využitý, študent je nútený neustále sa sústrediť vzhľadom na rýchle tempo výučby. Hoci domácich úloh je minimum, je nevyhnutné, aby študenti vo voľnom čase pracovali s učebnicami a počúvali nahrávky s prebratým materiálom, pretože sa tak podstatne urýchli učebný proces.


» Vyučuje Callanova metóda gramatiku?
Áno, Callanova metóda sa zameriava aj na gramatiku, avšak vo forme živého jazyka, a nie z učebníc ako tradičné metódy. To znamená, že nebudete musieť robiť nudné cvičenia, ale gramatiku si precvičíte komunikáciou v angličtine. Keď sa dieťa učí hovoriť, nik mu nekáže, aby robilo nudné gramatické cvičenia. Učí sa prirodzenou cestou, teda rozprávaním a počúvaním, presne tak, ako to využíva Callanova metóda. Tu sa gramatika vyučuje najmä prostredníctvom hovoreného slova, avšak na niektorých hodinách sa môže písať aj diktát, ktorý tiež pomáha lepšie si osvojiť gramatiku.


» Ako vyzerajú Vaše hodiny?
Hodina vedená Callanovou metódou sa od tradičných vyučovacích hodín v mnohom odlišuje. Predovšetkým je rozdelená do niekoľkých častí. Formou otázka - odpoveď lektor vysvetlí nové slovo či gramatickú väzbu, potom kladie otázky obsahujúce nové slovíčka alebo gramatiku, na ktoré študent odpovedá s pomocou lektora. Táto časť je najdlhšia a zaberá približne 70 % celej hodiny. Zvyšných 30 % sa číta a píšu sa diktáty. Lektor hovorí prevažne po anglicky rýchlosťou asi 210 slov za minútu, čo znamená, že študent počuje viac ako 10 000 slov za hodinu. Samozrejme, že celý čas nerozpráva len lektor, ale aj študent sa aktívne zúčastňuje na hodine tak, že rozpráva, počúva, číta a píše. Keď chcete pochopiť, ako táto metóda funguje, príďte sa osobne pozrieť na bezplatné ukážkové hodiny.


» Prečo lektor rozpráva počas vyučovacej hodiny tak rýchlo?
Lektor rozpráva počas vyučovacej hodiny vo vysokom tempe, aby ste si zvykli na hovorenú angličtinu pri tejto rýchlosti. Každý anglicky hovoriaci človek rozpráva rýchlosťou približne 180 slov za minútu. Ľudia v televízii alebo v anglicky hovoriacej krajine nebudú hovoriť pomaly, aby ste im rozumeli, ale budú sa s vami rozprávať bežnou konverzačnou rýchlosťou. Spočiatku je každý študent prekvapený rýchlym spádom vyučovacej hodiny. Avšak po niekoľkých hodinách si všetci zvyknú a stáva sa to pre nich prirodzené. Rýchle tempo má ešte jeden dôvod: každý študent je tak nútený koncentrovať sa na to, o čom je reč, musí neprestajne počúvať lektora, pretože nikdy vopred nevie, kedy bude odpovedať.


» Je táto metóda vhodná pre niekoho, kto sa už predtým učil angličtinu?
Áno, táto metóda je vhodná aj pre týchto ľudí. Je bežné, že síce dobre ovládame gramatiku, ale bojíme sa, alebo sa hanbíme hovoriť. Táto metóda pomáha prekonať ostych, pretože študenti sú nútení komunikovať počas hodiny. Výsledkom je, že rozprávanie im prestane robiť problémy. Táto metóda presadzuje názor, že je lepšie hovoriť a robiť chyby, ako nehovoriť z obavy, že urobíme chybu. Na našich vyučovacích hodinách si okrem iného rozšírite slovnú zásobu a zopakujete si gramatiku priamym používaním jazyka.