Business English

 

 

Systém výučby

 

Pri výučbe je kladený dôraz hlavne na komunikáciu a na rozšírenie slovnej zásoby používanej v obchodnom styku. Cieľom je naučiť študentov pohotovo reagovať v praktických pracovných situáciách, zlepšenie zručností vo verbálnej a písomnej komunikácii a taktiež vyjednávacie zručnosti. Súčasťou kurzu sú preto simulácie meetingov, rokovaní, prezentácií. Výučba prebieha v malých skupinách od 6 do 8 študentov konverzačnou formou.

 

Učebné materiály

 Pre výučbu obchodnej angličtiny používame sadu kníh Market Leader, ktoré sú považované za jedny z najlepších v danej oblasti.

 

Požadovaná jazyková úroveň

Z dôvodu odbornej terminológie a náročnosti obchodnej angličtiny, je kurz vhodný pre študentov so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni- mierne pokročilí". Zaradenie prebieha na základe testu, ktorý je súčasťou prihlášky a taktiež na základe ústneho testovania, ktoré je súčasťou ukážkovej hodiny.

 

Business English ponúkame v nasledovných úrovniach:

 • Elementary
 • Pre - Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate

 

Lektori

Lektori Chantal sú profesionálne vyškolení a majú bohaté skúsenosti s výučbou angličtiny. Hodiny prebiehajú dynamicky a lektori starostlivo zaznamenávajú výsledky a napredovanie študentov prostredníctvom progress testov. S výučbou Business English máme bohaté skúsenosti a vyučujeme ju vo viacerých spoločnostiach.

 

Čo budete vedieť po jeho ukončení?

 • predstaviť seba a iných
 • hovoriť o svojej práci, podmienkach v nej
 • telefonicky riešiť problémy, sťažnosti, nechať odkaz na záznamníku
 • pozvať niekoho na pracovnú večeru, objednať a platiť v reštaurácii, zarezervovať ubytovanie
 • dohodnúť termín stretnutia, ospravedlniť svoju neúčasť
 • hovoriť o firemnej kultúre
 • viesť alebo absolvovať pracovný pohovor

 

prezentovať

 • produkt
 • svoju spoločnosť (resp. investičný plán, ekonomický profil...)

 

rokovať

 • o riešení problémovej situácie (resp. o finančných podmienkach)
 • o riešení konfliktu...

 

viesť

 • meeting
 • alebo sa ho zúčastniť

 

diskutovať

 • v pracovnej skupine: (napr. o pripravovanej konferencii)
 • o marketingových stratégiách
 • o plánoch do budúcnosti
 • o efektivite práce
 • o vhodnej lokalite pre firmu, podnik

 

napísať

 • e - mail, list, memo, fax, správu, odkaz
 • kladie sa dôraz hlavne na komunikáciu, na schopnosť aktívne používať slovnú zásobu
 • cieľom je, aby absolvent vedel pohotovo reagovať v praktických pracovných situáciách
 • súčasťou kurzu sú simulácie meetingov, rokovaní, prezentácií
 • zavŕšením každej lekcie je prípadová štúdia, ktorá dáva študentovi príležitosť aplikovať nové poznatky
 • gramatika je vyučovaná vždy ako súčasť komunikácie, jej zmyslom je zlepšiť správnosť používanej reči
 • rozvíja schopnosť porozumenia reči rodených hovorcov hovoriacich prirodzenou rýchlosťou počúvaním CD
 • zlepšuje porozumenie autentickému textu, články v učebnici sú prebraté z The Financial Times
 • pomáha osvojiť si formálny písomný prejav. Písanie je niekedy vyústením komunikačných aktivít